ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Protože jsme nově vzniklý klub v letošním roce – pro zakládající skupinu platí uhrazení členských příspěvků do konce 11/2019 (na stávající rok 2019).

Členské příspěvky pro zakládající skupinu na r. 2020 je potřeba uhradit do konce 02/2020.

 

V případě zájmu stát se členem pro r. 2020 se řídíme dle vnitřního řádu – stanov spolku. 

Napsat komentář