WARM UP – COOL DOWN

Rozcvičení pejsků před sportovním výkonem – WARM UP!

(trénink, seminář, závod, …)

 

Rozcvičení psa před sportovním výkonem (tzv. WARM UP) – zahřátí a rozcvičení psů před sportovním výkonem se pomalu dostává do povědomí pejskařů, ale stále nemá pevné místo v tréninkové a závodní rutině většiny psovodů. Častěji je pes rozcvičován pouze před důležitým závodem, soustředění. Při běžném tréninku se na rozehřání/rozcvičku zapomíná, nebo na ni není chuť, nebo čas. Rozcvičení psa je stejně důležité jako rozcvičení psovoda!

Rozcvičení a zahřátí pohybového aparátu psa pomáhá předcházet sportovním zraněním, pozitivně ovlivňuje výkon a výkonost psa, zlepšuje výsledky v tréninku i závodě. Při rozcvičce se zvyšuje srdcová a dechová frekvence na hodnoty potřebné k podaní požadovaného výkonu. Dochází k vydatnějšímu prokrvení tkaniv (svaly, mozek), díky čemu se zlepšuje zásobení těchto tkaniv kyslíkem a urychluje se odvod odpadových látek metabolismu. Při rozhýbaní kloubů se zlepšuje viskozita (promazávací schopnost) kloubní tekutiny a elasticita chrupavek a vazů, co snižuje riziko poškození. V zahřátých svalech probíhá kontrakce a relaxace rychleji a energie tomu potřebná je využívána mnohem ekonomičtěji. Při vyšší teplotě ve svalu dochází taktéž k jednoduššímu uvolnění kyslíku z krve, rychlejšímu přenosu nervových impulsů, co zlepšuje reaktivitu a znovu snižuje riziko poškození. Nezanedbatelným faktorem je taky psychická příprava psa na následující výkon. Pro dosáhnutí správného efektu, by měla rozcvička trvat min. 15 min, protože až potom dochází k max. zahřátí a prokrvení tkaniv.

 

Při rozcvičce se zaměříme na následující body:    

-postupné zvyšování intenzity pohybu z klidu směrem k max. výkonu

-využívání prostředků pozitivní motivace

-využívání pohybového cvičení, které psa cíleně připraví na konkrétní fyzický výkon

-využívání psychického cvičení k aktivaci soustředění

 

Co při rozcvičce nedělat?

-nehoňte psa za míčkem, nebo jiným aportem (nekontrolovatelné házení tam/zpět) – aportování je pro většinu psů zábava, ale nesplňuje žádné z vyšší uvedených kritérií, rychlé sprinty psa vyčerpají a nekontrolovatelné skoky, brždění zvyšuje riziko vzniku poranění. Tato aktivita vůbec nepřispívá k soustředěnosti psa a psychické přípravě na následující práci

-netahejte psa na vodítku proti jeho vůli, nenuťte ho do cviků, které jsou mu nepříjemné – aby se svaly a klouby při rozcvičce správně rozhýbali, musí být pes motivovaný a v psychické pohodě, správná motivace je velmi důležitý faktor ovlivňující výsledek vašeho sportovního výkonu

-rozcvička nemá být dlouhá, nebo příliš intenzivní – taká rozcvička by byla kontraproduktivní a pes by byl unavený ještě před samotným tréninkem/závodem

 

Cviky vhodné na rozcvičení psa: 

-chůze a klus na vodítku – slouží k rozhýbání kloubů, zvýšení dechové a tepové frekvence, zahřátí a prokrvení svalů, celkové aktivaci organismu, pohyb by měl být uvolněný a pravidelný, na prověšeném vodítku, bez tahání

-pohyby hlavou do stran (za pamlskem) – rozhýbání krční páteře, protáhnutí svalů krku a krční páteře

-úklona/panáček – natáhnutí navrch za hračkou nebo pamlskem (panáčkování) – protáhnutí svalů kolem páteře

-high-five (podávání tlapek) – rozhýbání loktů, ramene a svalů v oblasti lopatky

-kroužení kolem psovoda / otočky kolem své osy / slalom mezi nohami – rozhýbání páteře, koordinace pohybu a rovnováha

-couvání – aktivace zadních končetin, koordinace pohybu

-přetahování o hračku – aktivace svalů podél páteře, POZOR na správnou techniku při přetahování – pes by měl mít všechny čtyři končetiny zapřené o zem, měl by sám aktivně hračku tahat a to směrem od zemi navrch. Psovod by se měl vyhnout prudkým pohybům s hračkou do stran, nahoru nebo dolů. Absolutní tabu je zavěšení psa na hračku, nebo dokonce jeho točení ve vzduchu

-chůze přes kavalety – celkové rozhýbání organismu, aktivace rovnováhy

-pasivní mobilizace jednotlivých kloubů – aktivace plného rozsahu pohybu

-strečink – prodloužení svalů, příprava na intenzivní práci

-motivační cvičení / cviky na koncentraci – hry např. tahaní o hračku „drž-pust“, rychlé změny směru, „go-down“, fixace pohledem, „nose touch“, …

-krátké rozběhy / rozeskákání – aktivace rychlé koncentrace a reaktivity svalů

 

Příklad rozcvičky pro přípravu na agility parkur:

Doba trvání: 15-20min.

1/ chůze, klus na vodítku (5-10min.) – psa vedeme na prověšeném vodítku uvolněným tempem, po rovné linii, poté na kruhu o průměru 3-5m, střídavě 10 kruhů na obě strany, tempo postupně zvyšujeme od kroku, přes klus až po lehký cval

2/ dynamické protahovací cvičení – můžeme využit následovní cviky – pohyb hlavou za pamlskem, poklona, panáčkování, „high-five“ cvičení, obejití psovoda, otočky kolem své vlastní osy, slalom mezi nohami, každý cvik zopakovat 3-5 krát. Pohyby při cvičení by měly být plynulé, ne příliš rychlé.

3/ pasivní mobilizace jednotlivých kloubů v plném rozsahu pohybu a strečink. Při této manipulaci je nevyhnutné, aby byl pes uvolněn a spolupracoval. Pokud je mu mobilizace a strečink nepříjemný, vynechejte tenhle krok rozcvičky.

4/ aktivační cvičení – couvání, přetahování se o hračku, chůze přes kavalety, krátké rozběhy, rozeskákání, celková aktivace by neměla trvat déle než 5 min.

5/ můžeme zopakovat strečink hlavních svalových skupin

6/ cvičení pro zlepšení koncentrace

7/ chůze na vodítku pro udržení zahřívacích svalů v pohybu až to momentu startu. Na trénink je důležité udržovat psa v pohybu i mezi jednotlivými běhy. Pro tento účel můžeme taky využít speciální oblečky (Back On Track), zvláště v zimě nebo u starších a krátkosrstých psů.

 

Zchlazení pejsků po sportovním výkonu – COOL DOWN!

Vyběhání a vychození psa po zátěži je z hlediska prevence zranění důležitá stejně jako rozcvička. Dochází především k aktivnímu vyplavení odpadových látek metabolismu ze svalů, postupnému snížení dechové a tepové frekvence na klidovou hodnotu a k pozvolnému snížení teploty ve svalech. Klesá hladina adrenalinu v krvi, díky čemu dochází k celkovému uvolnění organismu a obnovení psychické pohody potřebné k efektivnímu odpočinku. Sportovní výkon je pro psa velice silný emotivní zážitek, a pokud momenty následující bezprostředně po něm strávíte společně se svým psem, přispěje to k zlepšení a upevnění Vašeho vzájemného vztahu.

Vyběhání a vychození vykonáváme po výkonu, na vodítku (po dobu 15-20min.) – bez ohledu na délku trvání samotné zátěže. Následně můžeme aplikovat strečink pro obnovení délky a struktury svalů.

 

Autor článku: MVDr. Helena Potfajová / předseda fyzioterapeutů pro ČR!

Napsat komentář